فروشگاه اینترنتی ساعت دیواری

خرید اینترنتی ساعت های دیواری فانتزی جدید

فروشگاه اینترنتی ساعت دیواری

خرید اینترنتی ساعت های دیواری فانتزی جدید۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فال حافظ» ثبت شده است

۲۵
شهریور
۹۴

فال حافظ با شعر روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند

ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر  که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است  حدیث مدعیان و خیال همکاران  همان حکایت زردوز و بوریاباف است  خموش حافظ و این نکته‌های چون زر سرخ  نگاه دار که قلاب شهر صراف است  تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است  همواره مرا کوی خرابات مقام است  از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است  وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است  میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز  وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است  با محتسبم عیب مگویید که او نیز  پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است  حافظ منشین بی می و معشوق زمانی  کایام گل و یاسمن و عید صیام است  هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند  رموز جام جم از نقش خاک ره دانست  ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب  که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست  دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان  چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست  ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم  چنان گریست که ناهید دید و مه دانست

فال حافظ اصل / نیت کنید و با یک کلیک فال بگیرید فال حافظ,فال حافظ پیچک ناطق,فال حافظ آنلاین,فال حافظ با تعبیر,فال حافظ ناطق سایت پیچک,کد فال حافظ,فال حافظ

حدیث حافظ و ساغر که می‌زند پنهان  چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست  بلندمرتبه شاهی که نه رواق سپهر  نمونه‌ای ز خم طاق بارگه دانستدلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید  ور نه از جانب ما دل نگرانی دانست  سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق  هر که قدر نفس باد یمانی دانست  ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی  ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست  می بیاور که ننازد به گل باغ جهان  هر که غارتگری باد خزانی دانست  حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت  ز اثر تربیت آصف ثانی دانستدولتی را که نباشد غم از آسیب زوال  بی تکلف بشنو دولت درویشان است  خسروان قبله حاجات جهانند ولی  سببش بندگی حضرت درویشان است  روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند فال حافظ  مظهرش آینه طلعت درویشان است  از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی  از ازل تا به ابد فرصت درویشان است  ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را  سر و زر در کنف همت درویشان است  گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز  خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است  من غلام نظر آصف عهدم کو را  صورت خواجگی و سیرت درویشان است  حافظ ار آب حیات ازلی می‌خواهی  منبعش خاک در خلوت درویشان است  بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان  که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است  دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت  ولی اجل به ره عمر رهزن امل است  به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش  چنین که حافظ ما مست باده ازل استببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر  که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است فال حافظ  حدیث مدعیان و خیال همکاران  همان حکایت زردوز و بوریاباف است  خموش حافظ و این نکته‌های چون زر سرخ  نگاه دار که قلاب شهر صراف است  تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است

فال حافظ اصل / نیت کنید و با یک کلیک فال بگیرید فال حافظ,فال حافظ پیچک ناطق,فال حافظ آنلاین,فال حافظ با تعبیر,فال حافظ ناطق سایت پیچک,کد فال حافظ,فال حافظ

  همواره مرا کوی خرابات مقام است  از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است  وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است  میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز  وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است  با محتسبم عیب مگویید که او نیز  پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است  حافظ منشین بی می و معشوق زمانی  کایام گل و یاسمن و عید صیام است  هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند  رموز جام جم از نقش خاک ره دانست  ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب  که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست  دلم ز نرگس ساقی فال حافظ امان نخواست به جان  چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست  ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم  چنان گریست که ناهید دید و مه دانست  حدیث حافظ و ساغر که می‌زند پنهان  چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست  بلندمرتبه شاهی که نه رواق سپهر  نمونه‌ای ز خم طاق بارگه دانستدلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید  ور نه از جانب ما دل نگرانی دانست  سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق  هر که قدر نفس باد یمانی دانست  ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی  ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست  می بیاور که ننازد به گل باغ جهان  هر که غارتگری باد خزانی دانست  حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت

فال حافظ اصل / نیت کنید و با یک کلیک فال بگیرید فال حافظ,فال حافظ پیچک ناطق,فال حافظ آنلاین,فال حافظ با تعبیر,فال حافظ ناطق سایت پیچک,کد فال حافظ,فال حافظ

  ز اثر تربیت آصف ثانی دانستدولتی را که نباشد غم از آسیب زوال  بی تکلف بشنو دولت درویشان است  خسروان قبله حاجات جهانند فال حافظ ولی  سببش بندگی حضرت درویشان است  روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند  مظهرش آینه طلعت درویشان است  از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی  از ازل تا به ابد فرصت درویشان است  ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را  سر و زر در کنف همت درویشان است  گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز  خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است  من غلام نظر آصف عهدم کو را  صورت خواجگی و سیرت درویشان است  حافظ ار آب حیات ازلی می‌خواهی  منبعش خاک در خلوت درویشان است  بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان  که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است  دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت  ولی اجل به ره عمر رهزن امل است فال حافظ  به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش  چنین که حافظ ما مست باده ازل است

فال حافظ با شعر روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند

  • اسد جمالی
۲۸
تیر
۹۴

فال حافظ با معنی جوزا سحر نهاد حمایل برابرم

http://fal.asadiweb.com/images/aslaks/niyyat.jpg

فال حافظ با معنی خود را در ادامه مطالعه نمایید و انشالله که خیر است

لطفا برای شادی روح حافظ صلوات بفرستید

جوزا سحر نهاد حمایل برابرم           یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم

ساقی بیا که از مدد بخت کارساز           کامی که خواستم ز خدا شد میسرم

جامی بده که باز به شادی روی شاه           پیرانه سر هوای جوانیست در سرم

راهم مزن به وصف زلال خضر که من           از جام شاه جرعه کش حوض کوثرم

شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل           مملوک این جنابم و مسکین این درم

من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال           کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم

ور باورت نمی‌کند از بنده این حدیث           از گفته کمال دلیلی بیاورم

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر           آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم

منصور بن مظفر غازیست حرز من           و از این خجسته نام بر اعدا مظفرم

عهد الست من همه با عشق شاه بود           و از شاهراه عمر بدین عهد بگذرم

گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه           من نظم در چرا نکنم از که کمترم

شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه           کی باشد التفات به صید کبوترم

ای شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود           در سایه تو ملک فراغت میسرم

شعرم به یمن مدح تو صد ملک دل گشاد           گویی که تیغ توست زبان سخنورم

بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح           نی عشق سرو بود و نه شوق صنوبرم

بوی تو می‌شنیدم و بر یاد روی تو           دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم

مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست           من سالخورده پیر خرابات پرورم

با سیر اختر فلکم داوری بسیست           انصاف شاه باد در این قصه یاورم

شکر خدا که باز در این اوج بارگاه           طاووس عرش می‌شنود صیت شهپرم

نامم ز کارخانه عشاق محو باد           گر جز محبت تو بود شغل دیگرم

شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و من           گر لاغرم وگرنه شکار غضنفرم

ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر           من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم

بنما به من که منکر حسن رخ تو کیست           تا دیده‌اش به گزلک غیرت برآورم

بر من فتاد سایه خورشید سلطنت           و اکنون فراغت است ز خورشید خاورم

مقصود از این معامله بازارتیزی است           نی جلوه می‌فروشم و نی عشوه می‌خرم

تعبیر فال حافظ شما :

بخت و اقبال با تو همراه است و روزگار روی خوش را به تو نشان می دهد.

خداوند را سپاسگزار باش تا نعمات خود را از تو دریغ نکند.

به عهد و پیمان خود پایبند و وفادار باش تا حق دوستی را به جای آورده باشی.

  • اسد جمالی
۲۸
تیر
۹۴

فال حافظ اصلی گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت

http://www.fal.axha.org/images/fal02.gif

فال حافظ اصلی خود را در ادامه مطالعه نمایید و انشالله که خیر است

لطفا برای شادی روح حافظ صلوات بفرستید

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست           دل سودازده از غصه دو نیم افتادست

چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است           لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست

در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست           نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست

زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار           چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست

دل من در هوس روی تو ای مونس جان           خاک راهیست که در دست نسیم افتادست

همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست           از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست

سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم           عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست

آن که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت           بر در میکده دیدم که مقیم افتادست

حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز           اتحادیست که در عهد قدیم افتادست

تعبیر فال حافظ شما :

مشکلات زندگی را بزرگ و غیر قابل حل ندان زیرا همه مشکلات در سایه ی تلاش و لطف خداوند حل خواهند شد.

صبر و تحمل و ایمان به خدا را فراموش نکن و نا امید نباش.

  • اسد جمالی
۲۸
تیر
۹۴


فال حافظ دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

http://pichak.net/hafez/hafez_centre.jpg

فال خود را در ادامه مطالعه نمایید و انشالله که خیر است

لطفا برای شادی روح حافظ صلوات بفرستید

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش           و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع           سخت می گردد جهان بر مردمان سختکوش

وان گهم درداد جامی کز فروغش بر فلک           زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام           نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی           گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

گوش کن پند ای پسر و از بهر دنیا غم مخور           گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش

در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید           زان که آن جا جمله اعضا چشم باید بود و گوش

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست           یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

ساقیا می ده که رندی های حافظ فهم کرد           آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش

تعبیر فال حافظ شما :

در برابر سختیها و مشکلات استقامت کن و روحیه ی خود را نباز.

دنیا را سخت نگیر.

دل به خدا بسپار و توکل کن تا روحیه ای قوی داشته باشی.

غم های خود را آشکار نکن تا روحیه ی خانواده و اطرافیان را از بین نبری.

عاقبت اندیش باش و در هرکار با عقل و خرد کار کن.

فال حافظ

  • اسد جمالی
۱۵
تیر
۹۴

چطوری فال بگیریم؟

فال حافظ پیچک,فال حافظ پیچک ناطق,فال حافظ پیچک نت,فال حافظ پیچک,فال حافظ آنلاین پیچک,فال حافظ با تعبیر پیچک,فال حافظ ناطق سایت پیچک,کد فال حافظ پیچک,فال حافظ قالب پیچک,فال حافظ با پیچک,فال حافظ برای اندروید,فال حافظ برای اندروید رایگان,فال حافظ برای گوشی اندروید,دانلودبرنامه فال حافظ برای اندروید,دانلود فال حافظ برای اندروید 4,فال حافظ گویا برای اندروید,فال حافظ سخنگو برای اندروید,فال حافظ کامل برای اندروید,دانلود فال حافظ برای اندروید با معنی,دانلود فال حافظ برای اندروید 2.2,فال حافظ عاشقانه,فال حافظ عاشقانه با معنی,فال حافظ عاشقی,فال حافظ عاشقی,فال حافظ عاشقان,فال حافظ با تفسیر عاشقانه,فال های عاشقانه حافظ,فال حافظ عاشق,فال حافظ دوست دات کام,فال حافظ 1 دوست دات کام,فال حافظ مستانه,فال حافظ مستانه با معنی,فال حافظ یک دوست,فال حافظ یک دوست,فال حافظ سایت یک دوست,فال حافظ با قرائت یک دوست دات کام,فال حافظ نیستان,فال حافظ نیستان,فال حافظ انبیا,فال حافظ انبیاء,فال حافظ انبیا چوب,فال حافظ انبیا,فال انبیاو حافظ,فال انبیافال حافظ,فال حافظ و انبیاء,فال حافظ و فال انبیا,فال حافظ و انبیا الهی,فال حافظ و انبیا اصلی,فال حافظ پیچک ناطق,فال حافظ ناطق سایت پیچک

آداب فالگیری

حالا کاری به این نداریم که فال حافظ وحی منزل نیست و همه کار را نباید به فال و استخاره گذاشت و این حرف ها اما ظاهرا فال گرفتن رایج ترین روش استفاده ما از دیوان خواجه است؛ به خصوص در ایامی نظیر شب یلدا و سال تحویل که جمع های خانوادگی برپاست و برای سرک کشیدن توی کار همدیگر هم که شده، مدام سفارش فال حافظ برای این و آن می دهند.

این است که با فال حافظ شروع می کنیم که مثل ادب، آداب دارد. اول با هم یک مروری کنیم این آداب و رسوم را و بعد می رویم سراغ اینکه چطوری فال حاصله را تفسیر کنیم. به قول رضا رهگذر آن سال های دور و توی برنامه «قصه ظهر جمعه»، هر کی با خداست، بگه یا خدا و بفرمایید بیایید این شب یلدایی دور هم باشیم.

قدم اول: نیت

نیت فال، مهمترین بخش ماجراست. اگر به فال و این جور چیزها اعتقاد ندارید، خب از اول بگویید و وقت خودتان و خواجه را تلف نکنید. خودتان باشید، یکی بیاید سراغتان و هی الکی بگوید کارتان دارد، عصبانی نمی شوید؟ این است که آدم نباید تن مرده را توی گور بلرزاند. کاری ندارید، بفرمایید.

اگر هم کاری دارید، سوالی دارید، خب درست نیت کنید. نیت هایتان نباید چیزهای واضح باشد. همه می دانیم که الان اگر کسی پولش به خرید خانه برسد و نخرد، حماقت کرده. اینکه دیگر فال زدن ندارد. از آن طرف سوال های کلی و فضایی درباره چیستی و چرایی هم نپرسید و مثل اقبال لاهوری درنیایید که «پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟» راجع به یک موضوع مشخص و معین نیت کنید، مثلا اینکه آخر و عاقبت فلان کار چطوری می شود؟ آیا انجام فلان کار خوب است؟ یا یک همچو چیزهایی.

قدم دوم: فاتحه

از قدیم گفته اند بی مایه فطیر است. اگر جواب درست می واهید، لب بجنبانید و یک فاتحه برای خواجه یراز بخوانید. بعضی ها حتی نذر هم می کنند که مثلا اگر این فال گره از کارشان باز کند، برای مزار خواجه شمع ببرند، بعضی ها هم نبات می برند سر خاک خواجه و بین حاضران قسمت می کنند. (برعکس امامزاده صالح تجریش که نذر نمک برایش می گیرند. حالا گیر ندهیدکه چرا این؟ چرا آن یکی نه؟ توی انجام این قبیل امور سنتی، کل حال و هوای کار، به همین رعایت نکات ریز ماجراست.)

قدم سوم: قسم

نیت کردید، فاتحه هم دادید، حالا کتاب به دست می خواهید فال بگیرید. جزو اعمال این قست، قسم دادن خواجه است تا توی رودربایستی بماند و یک جواب واضح تری بدهد. معمولا صیغه قسم به این صورت جاری می شود: «ای خواجه حافظ شیرازی، تو که دانای هر رازی، آینده ما را خوب بنوازی» لابلای اینها، می توانید چیزهای همقافیه دیگری هم بگذارید؛ مثلا بعضی ها برای زیاد کردن پیاز داغ قسم، پای رفیق خواجه، یعنی شاه شجاع (یکی از حکام شیراز که معاصر خواجه بوده) را هم وسط می کشند و می گویند: «به حق یارت، آن شاه غازی» (غزاکننده، جنگجو) اما بیشتری ها، مساله را ناموسی می کنند و می گویند: «به شاخ نباتت که بهش می نازی». شما هم خواستید می توانید اضافه کنید، کی به کی است؟

قدم چهارم: سرکتاب

بعد از انجام سه مرحله بالا، می رسیم به خود شعر خواجه. الان روش هایی نظیر استفاده از پرنده معتاد، کلیک در سایت های پر از تبلیغات و ارسال شماره 2035 (یا یک چیز دیگری) به این مراکز فرستنده پیامک مد شده است. لکن روش سنتی «کس نخارد پشت من / جز ناخن انگشت من» هنوز هم جواب می دهد مثل بنز.

کافی است قبل از خاراندن پشت، ناخن زحمتکش را لای صفحات کتاب ببرید تا شانسکی یک صفحه ای باز شود، نیازی به بچه نابالغ و این حرف ها هم نیست. طبق قانون احتمالات، هر کسی سر کتاب باز کند، همان شانسی را برای انتخاب یک غزل خاص داردکه شما دارید. فقط یادتان باشد که طبق سنت با دیوان پاره یا ناقص نباید فال گرفت.

قدم پنجم: فال

طبق سنت، از بین آن دو صفحه ای که انگشت مبارک بینشان گیر کرده، باید صفحه سمت راستی را انتخاب کنید. غزل بالای صفحه راست، جواب شماست. غزل اگر از ابتدای صفحه آمده که چه بهتر، وگرنه می رویم به صفحه قبل و ابیات ابتدایی غزل را از آنجا می خوانیم. توی مجموعه ابیات این غزل، یک یا چند بیت به نیت شما ربط دارد. باید آنها را پیدا کنید.

اگر پیدا شد که چه بهتر، اگر نشد هم نگران نباشید. بروید به غزل بعدی (یعنی دومین غزل توی صفحه دست راست). یکی از بیت های 1، 3 یا 5 این غزل دومی «شاهد» فال شما هستند. یعنی مطالب غزل قبلی را دوباره تایید و تکرار می کنند.

 یادتان باشد که هی دوباره و سه باره برای یک چیز فال نگیرید. درست است که خواجه سرش صبر است و دلش دریا اما توجه داشته باشید که ایشان معمولا سرش خیلی شلوغ است. همان غزل اولی را بخوانید و لطفا سایر شماره های سازمان را اشغال نفرمایید.

  • اسد جمالی
۱۵
تیر
۹۴

فال حافظ دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش           و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع           سخت می گردد جهان بر مردمان سختکوش

وان گهم درداد جامی کز فروغش بر فلک           زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش

فال حافظ دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام           نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی           گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

گوش کن پند ای پسر و از بهر دنیا غم مخور           گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش

فال حافظ دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید           زان که آن جا جمله اعضا چشم باید بود و گوش

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست           یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

ساقیا می ده که رندی های حافظ فهم کرد           آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش

فال حافظ پیچک,فال حافظ پیچک ناطق,فال حافظ پیچک نت,فال حافظ پیچک,فال حافظ آنلاین پیچک,فال حافظ با تعبیر پیچک,فال حافظ ناطق سایت پیچک,کد فال حافظ پیچک,فال حافظ قالب پیچک,فال حافظ با پیچک,فال حافظ برای اندروید,فال حافظ برای اندروید رایگان,فال حافظ برای گوشی اندروید,دانلودبرنامه فال حافظ برای اندروید,دانلود فال حافظ برای اندروید 4,فال حافظ گویا برای اندروید,فال حافظ سخنگو برای اندروید,فال حافظ کامل برای اندروید,دانلود فال حافظ برای اندروید با معنی,دانلود فال حافظ برای اندروید 2.2,فال حافظ عاشقانه,فال حافظ عاشقانه با معنی,فال حافظ عاشقی,فال حافظ عاشقی,فال حافظ عاشقان,فال حافظ با تفسیر عاشقانه,فال های عاشقانه حافظ,فال حافظ عاشق,فال حافظ دوست دات کام,فال حافظ 1 دوست دات کام,فال حافظ مستانه,فال حافظ مستانه با معنی,فال حافظ یک دوست,فال حافظ یک دوست,فال حافظ سایت یک دوست,فال حافظ با قرائت یک دوست دات کام,فال حافظ نیستان,فال حافظ نیستان,فال حافظ انبیا,فال حافظ انبیاء,فال حافظ انبیا چوب,فال حافظ انبیا,فال انبیاو حافظ,فال انبیافال حافظ,فال حافظ و انبیاء,فال حافظ و فال انبیا,فال حافظ و انبیا الهی,فال حافظ و انبیا اصلی,فال حافظ پیچک ناطق,فال حافظ ناطق سایت پیچک

فال حافظ , فال حافظ اصلی , فال حافظ با تعبیر

تعبیر فال حافظ :در برابر سختیها و مشکلات استقامت کن و روحیه ی خود را نباز. دنیا را سخت نگیر. دل به خدا بسپار و توکل کن تا روحیه ای قوی داشته باشی. غم های خود را آشکار نکن تا روحیه ی خانواده و اطرافیان را از بین نبری. عاقبت اندیش باش و در هرکار با عقل و خرد کار کن.

  • اسد جمالی
۰۴
تیر
۹۴

عکس های جدید عاشقانه متنی زیباترین عکسهای عاشقانه و رمانتیک 2016

فال حافظ ناطق

عکس های جدید عاشقانه متنی زیباترین عکسهای عاشقانه و رمانتیک 2016

فال حافظ ناطق

عکس های جدید عاشقانه متنی زیباترین عکسهای عاشقانه و رمانتیک 2016

فال حافظ ناطق

عکس های جدید عاشقانه متنی زیباترین عکسهای عاشقانه و رمانتیک 2016

  • اسد جمالی
۰۴
تیر
۹۴

عکس های لاکچری عاشقانه و زیبا تکست نوشته های لاو و رمانتیک 94

فال حافظ اصل

عکس های لاکچری عاشقانه و زیبا تکست نوشته های لاو و رمانتیک 94

فال حافظ اصل

عکس های لاکچری عاشقانه و زیبا تکست نوشته های لاو و رمانتیک 94

فال حافظ اصل

عکس های لاکچری عاشقانه و زیبا تکست نوشته های لاو و رمانتیک 94

  • اسد جمالی